Författare: Elfarenheter

Kommersiella laddinfrastrukturlösningar för elbilar Elbilar blir allt vanligare på våra vägar och det är viktigt att ha tillgång till en pålitlig och effektiv laddinfrastruktur. Detta är en viktig faktor för att öka antalet elbilar på vägarna och minska vårt koldioxidavtryck. Företag som erbjuder laddinfrastrukturtjänster, laddinfrastrukturinstallation och laddinfrastrukturhantering av flottor är avgörande för att möjliggöra en smidig övergång till elektrifiering av fordon. Laddinfrastrukturtjänster Företag som erbjuder laddinfrastrukturtjänster är specialiserade på att installera och underhålla laddstationer för elbilar. Dessa företag kan hjälpa till med allt från att välja rätt laddstation för dina behov till att installera och underhålla den. De kan också…

Read More

Laddstationshantering för elbilar: Optimering av laddstationsprestanda och utnyttjande Elbilar blir allt vanligare på våra vägar och det är viktigt att ha en väl fungerande infrastruktur för laddning. Laddningsstationer är en viktig del av denna infrastruktur och det är avgörande att de fungerar på ett optimalt sätt för att möta behoven hos elbilsägare. För att uppnå detta är det viktigt att ha en effektiv laddstationshantering som inkluderar laddstationsprestanda, laddstationsutnyttjande och laddstationsdiagnostik. Laddstationsprestanda Laddstationsprestanda är en viktig faktor som påverkar laddningstiden för elbilar. En laddstation med hög prestanda kan ladda en bil snabbare än en laddstation med låg prestanda. Det är därför…

Read More

Väggmonterad laddare för elbilar – en praktisk lösning för hem och företag Elbilar blir allt vanligare på våra vägar och det är viktigt att ha tillgång till en pålitlig laddinfrastruktur för att kunna ladda bilen hemma eller på jobbet. En väggmonterad laddare för elbilar är en praktisk lösning som gör det möjligt att ladda bilen på ett säkert och bekvämt sätt. Väggmonterad laddinfrastruktur En väggmonterad laddare för elbilar är en typ av laddinfrastruktur som kan monteras på en vägg i hemmet eller på företaget. Detta gör det möjligt att ladda bilen på ett säkert och bekvämt sätt utan att behöva…

Read More

I Ängelholm förtätas det och det nya kvarteret Stationsområdet håller på att växa fram. Hållbarhet står i stort fokus i det nya området. Byggnaderna har solceller på taken, fastigheterna certifieras enligt miljöbyggnad Silver och tillgång till elbilspool ingår för hyresgästerna som bor för Ängelholmshem. De första bilarna till elbilspoolen rullas ut till Ängelholmshems fastighetsprojekt Nya Saftstationen. Till att börja med är bilarna främst till för hyresgästerna i kvarteret. “För oss på Ängelholmshem är det viktigt att värna om miljön och vi vill att hållbarhet ska vara en del i allt vi gör. Genom att erbjuda våra hyresgäster tillgång till en…

Read More

Vinterns höga elpriser och kriget i Ukraina har satt fokus på energifrågorna och vårt beroende av el. Infrastrukturen för laddning av elbilar byggs nu ut i snabb takt och det ökar efterfrågan på el ytterligare. Förvånande nog finns det idag inga formella krav på elmätarna i de publika laddboxar som installeras runt om i landet, varken när det gäller funktionskrav eller mätnoggrannhet, skriver företrädare för Infometric i en debattartikel. De mätare som används är oftast av en förhållandevis enkel typ och mätnoggrannheten är inte garanterad. Det finns därmed inga garantier för att elbilsägarna får den laddning som de betalar för.…

Read More

Intresset för att installera solceller har ökat i rekordtakt det senaste året. Energimyndigheten presenterade nyligen statistik för 2021 och visar på en kraftig ökning med 29% mer i installerad effekt. Orsaken till det ökade intresset tros vara höga elpriser, det rådande världsläget samt en vilja att bidra till klimatomställningen. Energimyndigheten presenterade i slutet av mars statistik för 2021 om antalet nätanslutna solcellsanläggningar och uppmätt effekt. Statistiken visar på en kraftig ökning med 21% fler installerade solcellsanläggningar i jämförelse med 2020. Den uppmätta effekten från nätanslutna anläggningar uppgår till 29% ökad effekt från året innan. Störst andel ny installerade solcellsanläggningar 2021…

Read More

Intresset för att installera laddstationer för elbilar ökar kraftigt. Riksbyggen och Eways har utvecklat en tjänst som gör det enkelt att installera och sköta driften av laddstationer. Sammanlagt förvaltar Riksbyggen cirka 4 400 bostadsrättsföreningar och tjänsten är ett viktigt steg för att ställa om både Riksbyggens egen fordonspark och hela fordonsflottan i Sverige. – Efterfrågan på laddstationer ökar snabbt just nu. Riksbyggen har tillsammans med Eways tagit fram en kostnadseffektiv lösning som inte innebär en massa administration för styrelsen. Det känns jättebra att vi nu kan lansera tjänsten för laddstationer, många kunder har väntat på detta, säger Göran Danling, affärsutvecklare…

Read More

I många bostadsrättsföreningar funderar man idag över för att investera i laddstationer. Men hur ska man göra om det bara finns några enstaka laddbara bilar i föreningen? På Brf Tegelviken i Kalmar framtidssäkrade man genom att investera i laddstationer för samtliga parkeringsplatser. Brf Tegelviken bildades 2017 och består av tre bostadshus med totalt 30 lägenheter. Ordförande i föreningen är Jonas Hagström. – Hela diskussionen kring laddstationer började med att vi fick frågan från en i föreningen om hur man fick ladda sin elbil. Var det till exempel möjligt att hänga en förlängningssladd från balkongen ner till p-platsen? Alla lägenheter har…

Read More

För att kartlägga hur den typiska installationen för en bostadsrättsförening ser ut har informationsportalen Laddsmart.se tagit kontakt med drygt 80 aktörer som erbjuder laddstolpar för bostadsrättsföreningar Med resultaten från den unika marknadsundersökningen kan en bostadsrättsförening nu alltså få en bättre uppfattning på vad som kan förväntas inför installationsprocessen. Slutsatserna som kan dras från undersökningen bland aktörer som erbjuder laddstolpar och installation för bostadsrättsföreningar (BRF) är följande: Genomsnittstid från intresse till beslut är drygt ett halvår.Platsbesök innan installation sker nästan alltid.Markarbete är vanligt förekommande.Uppgradering av elsystem i samband med installation av laddstolpar är ej särskilt vanligt.Vanligast finansieringsupplägg är förhöjd parkeringsavgift och/eller…

Read More

Tillgång till snabbladdning där den behövs är en förutsättning för övergången till eldrift av de tunga transporterna. För att laddinfrastrukturen ska kunna byggas ut behövs mer fakta om laddningsmönster och tillståndsprocessen behöver bli mindre byråkratisk. Det framkom på ett seminarium på eComExpo i dag. Av Lars-Olof Tandberg – I dag finns lastbilar som drivs av el eller vätgas. Samtidigt står dessa bilar endast för en procent av nybilsförsäljningen. Bristen på laddinfrastruktur är det stora hindret i dag, sa Magnus Lindgren, senior sakkunnig på Trafikverket. Det finns flera flaskhalsar för att få till utbyggnaden av laddinfrastruktur längs de svenska vägarna. Helen Axelsson, som är…

Read More