Författare: Elfarenheter

I Ängelholm förtätas det och det nya kvarteret Stationsområdet håller på att växa fram. Hållbarhet står i stort fokus i det nya området. Byggnaderna har solceller på taken, fastigheterna certifieras enligt miljöbyggnad Silver och tillgång till elbilspool ingår för hyresgästerna som bor för Ängelholmshem. De första bilarna till elbilspoolen rullas ut till Ängelholmshems fastighetsprojekt Nya Saftstationen. Till att börja med är bilarna främst till för hyresgästerna i kvarteret. “För oss på Ängelholmshem är det viktigt att värna om miljön och vi vill att hållbarhet ska vara en del i allt vi gör. Genom att erbjuda våra hyresgäster tillgång till en…

Read More

Vinterns höga elpriser och kriget i Ukraina har satt fokus på energifrågorna och vårt beroende av el. Infrastrukturen för laddning av elbilar byggs nu ut i snabb takt och det ökar efterfrågan på el ytterligare. Förvånande nog finns det idag inga formella krav på elmätarna i de publika laddboxar som installeras runt om i landet, varken när det gäller funktionskrav eller mätnoggrannhet, skriver företrädare för Infometric i en debattartikel. De mätare som används är oftast av en förhållandevis enkel typ och mätnoggrannheten är inte garanterad. Det finns därmed inga garantier för att elbilsägarna får den laddning som de betalar för.…

Read More

Intresset för att installera solceller har ökat i rekordtakt det senaste året. Energimyndigheten presenterade nyligen statistik för 2021 och visar på en kraftig ökning med 29% mer i installerad effekt. Orsaken till det ökade intresset tros vara höga elpriser, det rådande världsläget samt en vilja att bidra till klimatomställningen. Energimyndigheten presenterade i slutet av mars statistik för 2021 om antalet nätanslutna solcellsanläggningar och uppmätt effekt. Statistiken visar på en kraftig ökning med 21% fler installerade solcellsanläggningar i jämförelse med 2020. Den uppmätta effekten från nätanslutna anläggningar uppgår till 29% ökad effekt från året innan. Störst andel ny installerade solcellsanläggningar 2021…

Read More

Intresset för att installera laddstationer för elbilar ökar kraftigt. Riksbyggen och Eways har utvecklat en tjänst som gör det enkelt att installera och sköta driften av laddstationer. Sammanlagt förvaltar Riksbyggen cirka 4 400 bostadsrättsföreningar och tjänsten är ett viktigt steg för att ställa om både Riksbyggens egen fordonspark och hela fordonsflottan i Sverige. – Efterfrågan på laddstationer ökar snabbt just nu. Riksbyggen har tillsammans med Eways tagit fram en kostnadseffektiv lösning som inte innebär en massa administration för styrelsen. Det känns jättebra att vi nu kan lansera tjänsten för laddstationer, många kunder har väntat på detta, säger Göran Danling, affärsutvecklare…

Read More

I många bostadsrättsföreningar funderar man idag över för att investera i laddstationer. Men hur ska man göra om det bara finns några enstaka laddbara bilar i föreningen? På Brf Tegelviken i Kalmar framtidssäkrade man genom att investera i laddstationer för samtliga parkeringsplatser. Brf Tegelviken bildades 2017 och består av tre bostadshus med totalt 30 lägenheter. Ordförande i föreningen är Jonas Hagström. – Hela diskussionen kring laddstationer började med att vi fick frågan från en i föreningen om hur man fick ladda sin elbil. Var det till exempel möjligt att hänga en förlängningssladd från balkongen ner till p-platsen? Alla lägenheter har…

Read More

För att kartlägga hur den typiska installationen för en bostadsrättsförening ser ut har informationsportalen Laddsmart.se tagit kontakt med drygt 80 aktörer som erbjuder laddstolpar för bostadsrättsföreningar Med resultaten från den unika marknadsundersökningen kan en bostadsrättsförening nu alltså få en bättre uppfattning på vad som kan förväntas inför installationsprocessen. Slutsatserna som kan dras från undersökningen bland aktörer som erbjuder laddstolpar och installation för bostadsrättsföreningar (BRF) är följande: Genomsnittstid från intresse till beslut är drygt ett halvår.Platsbesök innan installation sker nästan alltid.Markarbete är vanligt förekommande.Uppgradering av elsystem i samband med installation av laddstolpar är ej särskilt vanligt.Vanligast finansieringsupplägg är förhöjd parkeringsavgift och/eller…

Read More

Tillgång till snabbladdning där den behövs är en förutsättning för övergången till eldrift av de tunga transporterna. För att laddinfrastrukturen ska kunna byggas ut behövs mer fakta om laddningsmönster och tillståndsprocessen behöver bli mindre byråkratisk. Det framkom på ett seminarium på eComExpo i dag. Av Lars-Olof Tandberg – I dag finns lastbilar som drivs av el eller vätgas. Samtidigt står dessa bilar endast för en procent av nybilsförsäljningen. Bristen på laddinfrastruktur är det stora hindret i dag, sa Magnus Lindgren, senior sakkunnig på Trafikverket. Det finns flera flaskhalsar för att få till utbyggnaden av laddinfrastruktur längs de svenska vägarna. Helen Axelsson, som är…

Read More

OM är först ut med att utveckla laddstolpar i gjutjärn som passar in i klassiska miljöer där historiska värden och arkitektur gör att en laddstolpe av modern design inte naturligt passar in. Denna variant är smidig och kan kombineras som pollare. Behovet av laddstolpar ökar och JOM satsar på utveckling inom teknik, form och funktion som möter nutida och framtida krav. Hållbarhet kan ses ur flera aspekter och en är att produkten skall hålla länge, vara vandalsäker och samtidigt tillföra ett estetiskt tilltalande uttryck som smälter in i de flesta miljöer. Laddstolpen är användarvänlig genom sin enkla design med tvillinguttag.…

Read More

Hur stor är nyttjandegraden av din bil? Med andra ord, hur stor andel av tiden står den still? Är det 70%? 80%? Eller mer? Finns det kollektivtrafik där du bor? Kan du samåka med någon annan? Behöver man verkligen ha en egen bil? Nej, det behöver man inte, tror Katarina Hultqvist, VD för fastighetsutvecklaren Koppartallen AB. – Jag tror, säger hon, att vi kan göra nytta för både människor och miljö genom att vi i alla våra bostadsområden tillhandahåller en elbilspool för våra boende. Tillsammans med företag vars affärsidé är att skapa och förvalta elbilspooler, skapar Koppartallen nu nya koncept för…

Read More

Västerbergslagens Elnät AB (VB Elnät) har fått i uppdrag från Regeringen att administrera elpriskompensationen. Ca 12 000 av VB Elnäts hushållskunder är berättigade till kompensationen. Riksdagen har beslutat om en elpriskompensation till hushållskunder med anledning av exceptionellt höga elpriser under december 2021 – februari 2022. VB Elnät har som elnätsbolag fått uppgiften att administrera elpriskompensationen. Kompensationen kommer att betalas ut efter en ersättningstrappa som startar på 700 kWh elanvändning per månad. ” Det är regeringen som har tagit fram förslaget om hur stödet utformas och vilka som omfattas. I vårt nätområde är ca 12 000 hushållskunder berättigade till kompensationen, berättar Magdalena…

Read More